test run - dæhlie

Dæhlie 365February 5th

Tusen takk for mange gode søknader.

Emil Iversen og Dæhlie Sportswear har denne sesongen samarbeidet om et felles prosjekt. Vår felles målsetting er at vi sammen skal få flere ressurspersoner i barn og unges miljø til å huske på viktigheten av det sosiale aspektet.

Les mer om prosjektet HERDenne sesongens utvelgelse er herved avsluttet

Tusen takk for mange gode søknader. Det er en glede å se all den entusiasmen og engasjementet som finnes der ute. Så mye god tilrettelegging for barn og unge lager et godt grunnlag for fellesskap og tilhørighet. Dette engasjementet viser at det er behov for å dele ut midler for å greie å opprettholde gode og trygge miljøer

Det er juryens oppfatning at det er mange ressurspersoner i barn og unges miljø som jobber veldig godt med tilrettelegging for inkluderende og sosiale aktiviteter.

Det var en svært vanskelig utvelgelse for juryen, men de ble til slutt enige om at følgende søknader skulle tildeles midler. Vinnerne er:


dæhlie challenge dæhlie challenge

Vinnerne er:

Det var en svært vanskelig utvelgelse for juryen, men de ble til slutt enige om at følgende søknader skulle tildeles midler. Vinnerne er:

  • 25 000,- går til A Brua, Gjerdrum

  • 25 000,- går til IL Dalgsguten, Storås

  • 25 000,- går til IL Varden, Meråker


For inkluderende aktiviteter og fokus på samhold.


dæhlie challenge
dæhlie challenge dæhlie challenge


Neste sesong deler vi ut 100 000,-

Fokus på at barn og unge skal inkluderes og føle seg gode nok i sine miljø må fortsette. Vi vet at de sosiale aktivitetene Emil Iversen fikk ta del i som barn/ungdom i sin klubb IL Varden, var det en av verdens beste skiløpere i dag trekker frem som viktig for at han fortsatt med idrett.

Det er bestemt at Emil Iversen og Dæhlie Sportswear vil fortsette arbeidet. For neste sesong deler vi ut 100 000,- til arbeidet med inkluderende gode barne og ungdomsmiljø.


dæhlie challenge

Viktigheten av det sosiale aspektet

Vår felles målsetting er at vi sammen skal få flere ressurspersoner i barn og unges miljø til å huske på viktigheten av det sosiale aspektet.

  • Aktiviteten må ha til hensikt å samle barn og ungdom på gode sosiale og trygge arenaer

  • Aktiviteten må ha til hensikt å inkludere barn og ungdom til et felleskap med ansvar for hverandre

  • Aktiviteten må være inkluderende for alle i miljøet, ikke for noen få

  • Det er ofte en person med ekstra initiativ og drivkraft som bidrar til sosiale aktiviteter, frem gjerne en eller flere personer som er tilretteleggere i sitt miljø/sin klubb

  • Forslag på lavterskel og enkle aktiviteter som andre kan ha nytte av ønskes beskrevetONLY FOR NORWEGIAN RESIDENTS

This is a competition only for Norwegian residents, and therefore the text in this article is written in Norwegian.


dæhlie challenge