Oppdatert pr. 24.01.2022.
INTRODUKSJON

Salgsbetingelsene gjelder for alt salg av produkter fra Active Brands sine merkevarer (Johaug, Kari Traa, Dæhlie, Sweet Protection) til forbrukere. Salgsbetingelsene utgjør sammen med din bestilling, bekreftet gjennom en ordrebekreftelse, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet.

For å kunne handle på www.dahlie.com må du ha fylt 18 år. Er du under 18 år må du få en myndig, for eksempel en foresatt, til å foreta handelen for deg. For å ha tilgang til Mine Sider må du registrere deg som bruker av nettbutikken. Det er gratis å ha denne kontoen. Du kan når som helst avslutte denne kontoen via Min Side. Betalinger gjøres via debetkort, kredittkort eller Klarna Faktura. Vilkår for tjenestene til Klarna finner du her. Spørsmål angående betaling kan gjøres til Klarna direkte eller til respektive nettbutikk.

Forbrukerkjøp er blant annet regulert av forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven og e-handelsloven. Følg lenkene til disse lovene hvis du vil ha mer informasjon om dine rettigheter og plikter ved kjøp. Der det i disse salgsbetingelsene stilles krav til skriftlighet, er dette oppfylt ved bruk av e-post, tekstmelding til mobiltelefon (SMS), brev e.l.

1. PARTER

Selger er Active Brands AS, Kabelgaten 6, 0580 Oslo, Norge, webshop@activebrands.com, tlf. +47 56519808, Org.nr: 995 767 813, og betegnes i det følgende som «vi», «vår», «våre», «oss» eller «selger». Kjøperen er den person som er oppgitt som kjøper i inn bestillingen og blir i det følgende nevnt som «du», «deg», «din», «ditt» eller «kjøper»

2. BESTILLINGS- OG AVTALEPROSESS

Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert på vår server (datamaskin). Vi er samtidig bundet av din bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. Du har likevel rett til å gå fra kjøpet i henhold til lov om angrerett, se nedenfor. Når vi mottar din bestilling, vil vi bekrefte ordren og automatisk sende en ordrebekreftelse til deg.

Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når du mottar den, og undersøk om ordrebekreftelsen er i overensstemmelse med bestillingen. Avvik mellom din bestilling og ordrebekreftelsen anses som et nytt tilbud fra oss, som du kan akseptere eller takke nei til. Du har likevel rett til å gjøre gjeldende din opprinnelige bestilling så lenge denne er i samsvar med det vi har tilbudt. Unntak kan forekomme, se pkt. 3.

3. OPPLYSNINGER GITT I NETTBUTIKKEN/UTSOLGTE VARER

Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/ trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. Tilbud gjelder så lenge lageret rekker eller innenfor spesifisert tilbudsperiode.

Videre forbeholder vi oss retten til å kansellere din bestilling eller del av denne, dersom produktet er utsolgt. Ved utsolgtsituasjoner vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet. Du vil få muligheten til å akseptere vårt nye tilbud med de endringer vi angir i forhold til din bestilling, eller kansellere bestillingen. Videre tas det forbehold om kansellering av ordrer beregnet for videresalg. Vi forbeholder oss også retten til å endre leveringsmetode for ordre ved behov. Dette innebærer at opplysninger knyttet til din ordre vil deles med valgt leverandør.

4. PRISER

Alle priser i nettbutikken er inkludert merverdiavgift. Totalkostnaden for kjøp vil komme frem før bestilling og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet som utgifter til porto, frakt, emballasje, miljøavgift m.m. Ved salg til Svalbard må du selv søke om momsrefusjon.

Eventuelle prisendringer som skjer etter bestillingstidspunkt som ikke skyldes feil får ikke tilbakevirkende kraft. Dersom det har forekommet skrive- eller trykkfeil av vesentlig størrelse fra vår sin side, i annonser o.l. og/eller i nettbutikken som er større enn 15% av normal utsalgspris, kan vi ensidig endre, slette eller avvise ordre. Dette gjelder selv om du har mottatt ordrebekreftelse eller lignende. Slike feil må imidlertid korrigeres i løpet av rimelig tid etter at feilen er oppdaget.

5. BETALING

Du betaler trygt med debetkort, kredittkort eller Klarna faktura. Beløpet trekkes fra konto i henhold til betalingsmetoden du velger. Ved kortbetaling, vil beløpet trekkes direkte på kortet, før du mottar varene.

Ved kjøp av varer som produseres på bestilling (Team eller Partnerkjøp) vil salgsbeløpet for disse varene bli trukket i kjøpsøyeblikket. Dette er et tilvirkningskjøp og gir rett til å kreve forskuddsbetaling. Evt. andre lagervarer på samme ordre blir trukket når de blir sendt. All kortinformasjon blir oppbevart i henhold til kortselskapenes regelverk. Hvis reservasjon ikke kan foretas, forbeholder vi oss retten til å avise betalingen og bestillingen kan dermed ikke gjennomføres.

Ved betaling med faktura vil denne sendes per e-post fra Klarna etter gjennomført kjøp og med forfallsdato som angitt under kjøpsprosessen. Ingen ekstra avgifter tilkommer ved kjøp mot faktura så lenge forfallsdato for gratis handel overholdes. Vær oppmerksom på at du alltid må oppgi fullstendig personnummer for kjøp med Klarna faktura. Klarna vil gjøre en vurdering for å avgjøre om du får handle for det valgte beløpet. I denne vurderingen, ser Klarna i hovedsak på tre ting: din tidligere betalingshistorikk hos dem, hvor mye du ønsker å handle og ekstern informasjon som Klarna henter fra et kredittopplysningsbyrå (gjenpartsbrev sendes ved innhenting av informasjon fra kredittopplysningsbyrå).

Det er altså en kombinasjon av flere forskjellige faktorer som avgjør om kjøpet går igjennom. Skulle kjøpet ikke gå igjennom med faktura kan du gjennomføre bestillingen med et annet betalingsmiddel vi tilbyr. Om du har spørsmål om vurderingen, ber vi deg kontakte Klarna. Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura.

6. LEVERING OG FORSINKELSE

Levering av varer skjer fra vårt lager i Borås, Sverige og vår speditør Post Nord. Vi bruker ikke flyfrakt. Normal levering er 2-7 virkedager etter bestilling. Noe lengre tid må beregnes i forbindelse med høytider og helg.

Vi har risikoen for produktene inntil de overtas av deg, det vil si når du har fått produktene utlevert fra hentepunkt. Dersom leveringen av produktene blir forsinket, vil vi gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om når levering kan skje. Ved del-leveranse belastes kun de varene som leveres. Du kan følge din ordre via sporingslenken du får i ordrebekreftelsen fra oss.

7. UNDERSØKELSE AV PRODUKTENE

Etter at du har mottatt produktene, bør du, så snart du har anledning til det, undersøke om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen, om produktene er blitt skadet under transporten, eller om produktene ellers har feil eller mangler.

8. ANGRERETT

Forbruker kan gå fra avtalen uten å oppgi noen grunn innen 14 dager etter at tjenesteyter har oppfylt sin opplysningsplikt iht. angrerettloven og varen er mottatt. Fristen løper ut 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige angrefristen dersom opplysninger om angreretten ikke er gitt. Forbruker må gi melding til tjenesteyter dersom angreretten benyttes. Fristen anses overholdt dersom meldingen er sendt innen fristens utløp. Det stilles ikke formkrav til meldingen, men denne bør av bevismessige årsaker være skriftlig. Dersom vilkårene for angrerett er oppfylt, plikter tjenesteyter å tilbakeføre alle faktiske kostnader som er belastet forbruker.

Returkostnader må imidlertid forbruker bære, med mindre tjenesteyteren har misligholdt avtalen, eller tjenesteyteren i henhold til avtalen har levert en erstatningsvare, fordi den bestilte vare ikke var tilgjengelig. Angreretten forutsetter at varen returneres i samme stand som ved mottakelsen, dvs. i original og uskadet emballasje og i ubrukt stand. Alle produkter skal leveres tilbake til oss innen rimelig tid. Tilbakebetaling finner sted fjorten dager etter at vi mottar produktet og betalt beløp blir refundert gjennom den betalingsløsningen som ble brukt til transaksjonen for kjøpet.

Unntak fra angreretten
Kjøp av varer som produseres på bestilling (Team eller Partnerkjøp) er å regne som tilvirkningskjøp og retten til å angre kjøpet faller bort. 

9. RETUR

Ønsker du å endre størrelse eller at du rett og slett har ombestemt deg kan du returnere produktet til oss for tilbakebetaling. Vi kan dessverre ikke bytte varene for deg og du må legge inn en ny ordre når du ønsker å bytte et produkt.

Om produktet er returnert i uforsvarlig stand og utenom regler nevnt under har vi rett til å nekte refusjon. Husk at vi skal selge varen på nytt og derfor er det viktig for oss at vi får tilbake varen slik den ble levert. Returer må sendes inn med samme fraktselskap som ble brukt til å levere bestillingen din, og vedlagt returklistremerke må benyttes for at vi skal kunne motta returen. Ta kontakt med oss om du har mistet returklistremerket.

For å kunne returnere må følgende være oppfylt:

  • Produktene er ubrukte og ikke er vasket

  • Alle merkelapper sitter på

  • Originalemballasjen må være intakt

  • Det må ikke teipes, skrives eller lignende på originalemballasjen

  • Produktet er komplett, alt tilbehør må medfølge (f.eks. etui til briller)

  • Ta vare på en kvittering på at pakken er sendt, dersom returen skulle bli borte i postgangen

Produkter kjøpt i Team- eller Partnershop er å regne som tilvirkningskjøp og retten å returnere og/eller bytte faller bort. 

10. REKLAMASJON VED MANGEL OG FRIST FOR Å MELDE KRAV VED FORSINKELSE

Dersom det foreligger en mangel ved varen, må du innen rimelig tid etter at du oppdaget den, gi oss melding om at du vil vise til mangelen. Dette må skje senest innen to måneder fra det tidspunktet du oppdaget mangelen. Reklamasjon til oss skal skje skriftlig via våre nettsider.

11. KJØPERS RETTIGHETER VED FORSINKELSE OG MANGEL

Dersom varen har en mangel eller selger ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøper eller forhold på kjøpers side, kan kjøper gjøre gjeldende beføyelsene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 og 6. Kjøper kan ved mangler holde kjøpesummen tilbake, heve avtalen, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag og kreve erstatning fra selger. Ved forsinkelse kan kjøper holde kjøpesummen tilbake, heve avtalen, kreve oppfyllelse og kreve erstatning fra selger.

12. SELGERENS RETTIGHETER VED KONTRAKTBRUDD FRA KJØPERENS SIDE

Dersom kjøper ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen, og dette ikke skyldes selger eller forhold på selgers side, kan selger etter omstendighetene gjøre gjeldende beføyelsene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9. Dersom kjøper ikke betaler, kan selger fastholde kjøpet og kreve at kjøper betaler kjøpesummen. Ved vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøper kan selger heve avtalen, med mindre kjøpesummen er betalt. Selger kan også heve kjøpet dersom kjøper ikke betaler innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse som selger har fastsatt.

13. PERSONOPPLYSNINGER

Vi er opptatt av personvern og sikkerhet for kundene våre. Kontaktopplysningene dine brukes til å håndtere forsendelse, garanti, reklamasjon og angrerett. Vi sender ikke ut reklame til deg med mindre du har samtykket til dette ved å takke ja til å motta nyhetsbrev eller SMS fra oss. Vi lagrer kun postadresse, telefonnummer og e-postadresse. Dette er grunnleggende informasjon som vi trenger for å registrere deg, og sende deg varer.

For detaljer rundt medlemsvilkår og behandling av persondata kan du lese på våre sider om personvernserklæring og brukervilkår. Historikk med oversikt over dine kjøp slettes ikke, men oppbevares på «Min Side» i nettbutikken vår, slik at du kan ha tilgang til din ordrehistorikk. Du har krav på å få dine opplysninger anonymisert. For å gjøre dette må du ta kontakt med vår kundeservice.

14. SALGSPANT

Vi har salgspant i de leverte produkter inntil kjøpesummen inkludert renter og omkostninger er betalt i sin helhet.

15. TVISTER

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan du bringe saken inn for Forbrukerrådet i nærheten av der du bor. Alle tvister skal løses etter norsk rett. Ved kjøp i Active Brands sine nettbutikker godtar du at norsk lovgiving skal gjelde. Bringes saken inn for domstolene, skal den avgjøres i ditt (kjøperens) verneting, det vil normalt si i nærheten av der du bor. Du finner mer informasjon hos Forbrukerrådet.

16. COOKIES

Nettstedet bruker kapsler. En cookie er en liten tekstfil som lagrer informasjon på datamaskinen din. Vi bruker cookies for å forbedre nettstedets funksjonalitet og bekvemmeligheten for våre kunder. For å unngå cookies, er det mulig å deaktivere dem i innstillingene til nettleseren.

17. LENKER

Nettstedet kan inneholde lenker til andre nettsteder. Active Brands AS kan ikke holdes ansvarlig for innholdet eller personvernreglene på disse nettstedene.

18. RAPPORTERING

Hvis du ser noe upassende innhold eller har spørsmål om disse vilkårene, kan du kontakte oss.

19. COPYRIGHT

Active Brands AS har som policy å fjerne eller deaktivere tilgang til materiale som krenker opphavsretten. Hvis du mener at innhold krenker opphavsretten din, kan du kontakte oss.

20. MISLIGHOLD

Active Brands AS forbeholder seg retten til å ta rettslige skritt for brudd på disse forholdene, inkludert retten til å blokkere tilgangen til nettstedet.

21. FORCE MAJEURE

Hendelser som krig, naturkatastrofer, streik, offentlige beslutninger, mislyktes leveranser fra underleverandører og lignende hendelser utenfor Active Brands AS sin kontroll, som ikke er rimelig forutsigbar, går under force majeure, noe som betyr at Active Brands AS frigjøres fra sine forpliktelser til å oppfylle kontraktsfestede avtaler.

22. BUNDLE DEALS

Betingelsene under gjelder for alle bundle deals, dersom ikke annet er beskrevet.

  • Kun én unik bundle deal per ordre.

  • Gjelder kun for utvalgte og spesifiserte produkter/farger.

  • Tilbudet kan ikke kombineres med rabattkoder, kuponger eller andre tilbud.

  • Kunde har ikke rett til å kansellere deler av en ordre hvor kunden får med et kostnadsfritt produkt på kjøpet. Ønsker kunden å heve kjøpet må alle varene i ordren returneres.

Terms of creating a User Profile

1. GENERAL

By creating a user profile with Kari Traa, Johaug, Dæhlie, Sweet Protection, or another brand under Active Brands AS (org.no. 995 767 813) ("Active Brands", "us", "we", or "our"), you accept these Terms of use. The brands are owned and managed by Active Brands and your user profile will be common for all the brands.

Creating a profile is free and open to anyone 18 or older.


2. PROCESSING OF PERSONAL DATA

Active Brands is responsible for storing and managing your personal data in accordance with applicable laws and regulations. Active Brands process personal data about you, hereunder personal data that is necessary to fulfill the agreement. Personal data will also be processed to communicate information about this agreement and your user profile. You can also consent through your user profile settings to receive marketing communications via e-mail, mobile, and/or digital advertisements about, among other things, information and offers.

You can easily unsubscribe from any of our marketing communications through the channels you have received the communication from or your user profile. If you unsubscribe from marketing communication, we are still able to communicate with you about information relevant to your profile, such as changes to these Terms of Use or other communication directly related to purchases you have made on our website.

Further details regarding our processing of personal data and your privacy can be found in our Privacy Policy  here.


3. TERM AND TERMINATION

These Terms of Use are valid from 24/10/2023 and replace all previous terms and conditions and agreements for user profiles at Active Brands.

You have the right to cancel the agreement with immediate effect. Cancellations of the agreement can be done by contacting us (see contact information in the last section).

Changes in these Terms of Use will be communicated to you on your user profile within a reasonable time before the changes take effect, and material changes will be notified by e-mail or SMS (if you have consented to SMS communication). You can also request information about any changes by reaching out to the Active Brands directly (see contact information in the last section).

We are entitled to delete your profile with immediate effect if you have shared incorrect information with us or if you are in breach of these Terms of Use or any applicable laws and regulations.


4. CREDENTIALS

You will only use your own, real identity, and your log-in credentials, including password, must be carefully stored, and protected from unauthorized access, disclosure, or use.

If you become aware of any unauthorized access to your log-in credentials or user profile, or any other security breach, please contact us immediately (see contact information in the last section).


5. NO ILLEGAL, HARMFUL, OR OFFENSIVE USE OR CONTENT

You will not use, encourage, promote, facilitate, or instruct others to use the user profile for any illegal, harmful, or offensive use or to transmit, store, display, distribute, or otherwise make available content that is illegal, harmful, fraudulent, infringing, or offensive. You will not use the user profile in any way:

(i) that may violate any laws or regulations, rights of others, these Terms of Use, or other policies provided by us,

(ii) that may be harmful to others, or our reputation, including by offering or disseminating phishing, pharming, or other deceptive practices,

(iii) to enter, store, or send hyperlinks, or enable access to external websites or data feeds,

(iv) that may be defamatory, obscene, abusive, invasive of privacy, or otherwise objectionable,

(v) harm, destroy, or tamper with the user profile, e.g., by distributing viruses, worms, corrupt files, or other items of a destructive or deceptive nature,

(vi) reverse engineer, disassemble, decompile, or otherwise modify, create derivative works based on, merge, tamper with, repair, or attempt to discover the source code of the technology upon which the user profile is based.


6. DISCLAIMER AND LIMITATION OF LIABILITY

The user profile is provided "as is" and "as available", and without warranties of any kind. We emphasize in particular that we do not guarantee that the user profile will be available continuously, uninterrupted, unchanged, error-free, without interference errors or viruses or other harmful components, or that any content or other information obtained in the user profile will be accurate.

We waive all liability or responsibility for your considerations, assessments, decisions, absence of consideration, assessment or decisions, or any other actions or omissions resulting from your use or non-use of the user profile.

Consumers are entitled to various rights, including compensation and statutory warranties in accordance with applicable law. Nothing in these Terms of Use shall have the effect of excluding or limiting those statutory rights or warranties that may not be excluded or limited under applicable law.

To the extent permitted by applicable law, we will not be liable for any loss or damage, including indirect, unintentional, special, consequential, or criminal damages, loss of data, use, goodwill, or other non-material damages, caused by:

(i) unavailability of, limited access to, or errors or defects in the user profile or

(ii) unauthorized access, use, or alteration of your user profile or content.


7. CHOICE OF LAW AND DISPUTES

Unless otherwise stated in mandatory law, these Terms of Use shall be governed by and interpreted in accordance with Norwegian law. Disputes arising in connection with or because of these Terms of Use shall be settled by court proceedings unless the parties agree otherwise. The parties agree on Oslo City Court as their legal venue unless otherwise stated in mandatory law.

If any part of these Terms of Use is found to be invalid due to mandatory statutory law or a final legal judgment, it shall only affect those parts found to be invalid. The remaining parts of these Terms of Use will still be enforceable.


8. CONTACT AND COMPLAINTS

Any questions, requests, or complaints can be directed to Active Brands by e-mail to kundeservice@activebrands.com or by post to Nydalsveien 24, 0484 Oslo, Norway.

If you are an EU citizen, you have the statutory right to refer all disputes that may from the contracting of an online to the Online Dispute Resolution (ODR) platform available here. You can also contact the relevant consumer authority in your country in case of any complaints about these Terms of Use or your user profile. However, we would first like you to contact Active Brands so that we can try to resolve the matter together.


Updated June 14, 2024